Omyly a legenda Tří králů

Určitě znáte jejich jména - Kašpar, Melichar, Baltazar. Tyto tři postavičky se mohou objevovat i u vašeho prahu. Víte ale, že písmena K, M, B nemají nic společného se jmény? Zjistěte, co ve skutečnosti na svých dveřích najdete.

Neskončíme ale jen u historických faktů.

Jelikož se celý příběh Tří králů zahaluje do symboliky a fantazie...,

pohrajeme si i my. 

Tajemní mágové neznámého počtu

Tři králové jsou opředeni tajemstvím. Byli vůbec tři? Byli to králové? Nejspíš ani jedno.

Svátek Tří králů je svátkem zjevení Páně. Bůh se ukázal pohanům. Ty představují oni tři pohanští králové.

V Matoušově evangeliu se o nich píše jen krátce a nekonkrétně. Po narození Ježíše v Betlémě prý přišli mágové z východu, přinesli dary a hledali právě narozeného "krále Židů". Přímo ke kolébce na seně je dovedla pověstná hvězda na obloze. Víc toho zaznamenáno není.

Tři? Čtyři? Kdo ví... ke scéně na seně však jejich postavy neodmyslitelně patří.

Za touto částí jsou již dávné prameny mnohem méně jasné. Některé zdroje hovoří o dvou králích, jiné o čtyřech a někde se píše dokonce o dvanácti. Časem se příběhy o těchto poutnících ustálily na čísle tři, zřejmě kvůli počtu darů, které narozenému Ježíšovi podle evangelia přinesli – zlato, kadidlo a myrthu. Možná i kvůli symbolice, o té později.

Podle evangelia byli Tři králové mágové, podle navazujících legend zase mudrci. Není úplně jasné, kde se v průběhu časů z těchto poutníků stali králové. Ve starých syrských textech jsou už pojmenováni jako chaldejští králové a synové králů, počátek jejich titulu však už asi nedohledáme.

Ve skutečnosti se o žádné krále nejspíš nejednalo. Dle označení mágové se mnoho historiků domnívá, že šlo o astrology a astronomy, znalce hvězd a čtenáře budoucnosti. Což je možná dovedlo do Betléma.

Krvavé pozadí narození Ježíše

Když se Ježíš narodil, byl označen jako král židů. To se ovšem nelíbilo tehdejšímu korunovanému králi – Herodovi.

Když Tři králové putovali do Betléma, vyptávali se Heroda na cestu. Ten je na oplátku požádal, aby ho pak informovali o přesném místu pobytu dítěte. Když však Tři králové Ježíše skutečně našli, ve snu byli varováni, aby Herodovi nic neříkali. Ježíšův otec Josef měl také sen, aby s rodinou uprchl do Egypta.

Všichni se podle snů zařídili. Herodovi brzy došlo, že se Tří králů nedočká a tak se rozhodl situaci řešit radikálně po svém. Nechal zabít všechny chlapce do dvou let v Betlémě i v jeho okolí.

Tři králové byli později vysvěceni na biskupy a každý z nich odešel za misionářskými povinnostmi do jiného kraje. Ve stáří se však znovu sešli a nakonec zemřeli v rozmezí několika dnů v úctyhodném věku, každý byl starý přes sto let. Podle legendy byli pohřbeni ve společném hrobě.

Tak alespoň mluví  legendy a staré texty. Dnes jejich ostatky prý odpočívají v dómu v Kolíně nad Rýnem v Německu.

Symbolika Tří králů

V biblických příbězích je vždy středobodem všeho symbolika. A stejně tak je to zřejmě i s počtem našich králů.

Králové jsou tři možná proto, aby mohli představovat Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého. Podle některých zase představují budoucnost, přítomnost a minulost. Jiní mají zase rádi teorii o třech fázích života – jeden z králů by symbolizoval mládí, druhý střední věk a třetí (ten umouněný vzadu) stáří. 

Nebo může být pravdou i to, že byl jejich počet odvozen od tří darů, které přinesli. Jeden z králů přinesl zlato. To označovalo královskou moc. Druhý kadidlo, symbol Kristova božství. A třetí myrhu, ta zase znázorňovala jeho lidství. 

Vypadal onen známý večer právě takhle? Dnes se můžeme jen domýšlet  a domnívat.

 

Jak je to s těmi nápisy na dveřích

Kašpar tedy nebyl Kašpar?

Už jsme zmiňovali, že nejde o jména. Pravda, když najdete na dveřích napsané K+M+B, spatříte záměr dnešního autora, který byl pravděpodobně vykreslení iniciálů. Kdo ale rozumí těmto nápisům blíže, ví, že mají vypadat jinak. Konkrétně pak: K † M † B † (s příslušným rokem). Mezi písmeny nemá být znaménko plus, nýbrž křížky.

Tato zkratka patří k latinskému "Christus mansionem benedicat", v překladu "Kristus žehnej tomuto domu". Křížky symbolizují Nejsvětější Trojici.

Nápisy jsou požehnáním celé vaší domácnosti pro následující rok. A ideálně by měly být napsány svěcenou křídou. V den Tří králů se v kostelech kromě křídy světí i voda, sůl a zlaté předměty. 

Zvyky na Tři krále

Většina lidí dnes vnímá Tři krále především jako znamení, že Vánoce skončily. Odstrojují se stromečky a světýlka zhasínají.

Three Kings Figurines

  • Tradičně se na Tři krále pekl mazanec, do kterého hospodyně schovala peníz. Kdo ho našel, měl pro daný rok tu čest psát písmena na dveře a kropit zahradu svěcenou vodou.
  • Odvážlivci zase skákali do ledové řeky či potoka, aby si zajistili pevné zdraví.
  • Dnes se na některých místech stále pořádají tradiční Tříkrálové průvody. Procházejí obcemi k jesličkám, kde jsou většinou ukončeny představením.

 

Zapojte se

Mezi moderní zvyky patří Tříkrálová sbírka. Jde o největší dobrovolnickou akci, dobří lidé se bez odměny vydávají se zapečetěnými kasičkami ode dveří ke dveřím. Vybrané peníze jdou na pomoc nemocným, handicapovaným a jinak potřebným lidem. Zapojte se, určitě je hezké uctít tento den malou pomocí těm méně šťastným.

 

Moderní svět je už jiný. Takhle třeba vypadá Betlém dnes.

Tříkrálové pranostiky

Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.

Bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor.

Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.

 

Tak schválně, jak to asi bude příští rok s těmi beránky?

 

Svátek Tříkrálový býval velmi významný, téměř stejně jako Vánoce. V ateistických Čechách však už pomalu mizí. Koleda o Třech králích je nicméně zakořeněná stále hluboko. Určitě ji také dobře znáte, že?

https://www.youtube.com/watch?v=WDOKm4c-9DE

Symbolika se líbí i nám

Na krále v našem eshopu narazíte jen velkou náhodou. U nás se to hemží jen samými královnami!:-) Ovšem jestliže je celý Tříkrálový den o symbolice, můžete pustit fantazii z uzdy. Třeba takhle!


Jestliže se vám naše "tříkrálovské šaty" líbí, mrkněte do e-shopu, zda je máme ve vaší velikosti. 

Zlaté šaty 
E-shop →

Podmanivá modř
E-shop →

Jiskřící šaty
E-shop →

A tímto již definitivně uzavíráme kapitolu Vánoc. Byly krásné, voňavé i noblesní.

Věříme, že i vy jste si svátky náležitě užily!


Líbil se vám článek? Mrkněte na další. Třeba o tom, jak vybrat šaty podle typu postavy